08
LIS
2016

OCD czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Zaburzenie obsesyjno kompulsyjne (Obsesive-Compulsive Disorder stąd skrót OCD) to zaburzenie neurobehawioralne. Występuje wg danych z USA (za: Hyman, 2014, Pokonać OCD czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne) z częstością średnio 1 osoba na 40. W przypadku 65% chorych zaburzenia...