01
KW.
2014

Zaburzenia odżywiania

W ich leczeniu terapią, która ze względu na swoją skuteczność stosowana jest z wyboru na całym świecie jest terapia poznawczo-behawioralna (CBT czyli cognitive-behavioral therapy). Dane wskazują, że 2 na 3 pacjentów, którzy ukończyli leczenie zareagowali na nie bardzo dobrze,...